Actueel

     Folder BoerderijEnZeeland

  

> Donateursexcursie Boerderijenstichting Zeeland

(mei 2019)

De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) gaat dit jaar op excursie naar het oostelijk deel van Zuid-Beveland en wel op dinsdag 6 juni. Tijdens de excursie zullen diverse historische boerderijen worden aangedaan, waarbij de eigenaren over hun erf vertellen. Maar ook in de bus zal veel verteld worden over de Zeeuwse boerderij. De excursie wordt speciaal georganiseerd voor BSZ-donateurs.

 

Voor meer informatie, klik hier.


> Presentatie eindrapport Betere Bestemming voor de Boerderij

(22 maart 2019)

Op vrijdagmiddag 12 april zal in de Filmzaal van de Abdij in Middelburg het eindrapport Betere Bestemming voor de Boerderij van het gelijknamige project gepresenteerd worden. Tijdens de bijeenkomst met de titel 'Een visie op agrarisch erfgoed in Zeeland' zal de vraag centraal staan hoe wij in de nabije toekomst om moeten en kunnen gaan met het agrarisch erfgoed in Zeeland. De nadruk ligt hierbij op de ruimtelijke kwaliteit. Erfgoed Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Boerderijenstichting Zeeland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zullen korte presentaties omtrent dit thema verzorgen.

Voor meer informatie over het project en de presentatie van het einrapport op 12 april, klik hier.


> Donateursexcursie Boerderijenstichting Zeeland

(4 juni 2018)
De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) organiseert op donderdagmiddag 7 juni voor haar donateurs een boerderijexcursie op Schouwen-Duiveland. Per bus zal een rondrit gemaakt worden langs monumentale en beeldbepalende boerderijen. Tevens zal voorafgaand een bezoek worden gebracht aan het Watersnoodsmuseum.

Voor meer informatie, klik hier.


> Erfgoeddag in het Landschap bij Hoeve Van der Meulen

(2 september 2014)
Op zaterdag 20 september organiseren de stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL), de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) bij Hoeve Van der Meulen in 's-Heer Abtskerke de eerste 'Erfgoeddag in het Landschap'. Op deze publieksdag laten de drie organisaties aan de hand van activiteiten voor jong en oud zien hoe in Zeeland erfgoed, landschap en natuur met elkaar verweven zijn. Toegang en deelname aan de activiteiten zijn gratis.

Voor meer informatie, klik hier.

 

> Donateursexcursie Boerderijenstichting Zeeland

(25 augustus 2014)

De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) organiseert op vrijdagmiddag 29 augustus 2014 voor haar donateurs een boerderijexcursie op Walcheren. Per bus zal een rondrit gemaakt worden langs verschillende monumentale boerderijen. Eveneens zal aandacht besteed worden aan het karakteristieke Walcherse landschap.

 

Voor meer informatie, klik hier.

 

> Symposium Zeeuwse Polderparels

(2 mei 2014)
Op woensdag 14 mei organiseren Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) een symposium over het belang van biodiversiteit in Zeeland. De bijeenkomst is een vervolg op het symposium 'Tijd voor biodiversiteit', dat op 3 oktober 2012 in Terneuzen plaatsvond. Tijdens de bijeenkomst van 15 mei a.s. worden onder andere presentaties gegeven over de diverse projecten die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd op het gebied van biodiversiteit in Zeeland.

Klik hier voor de uitnodiging.

 

> Tijdelijke openstelling plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-2)

(23 april 2014)
De provincie Zeeland heeft de Europese subsidieregeling voor het plattelands-ontwikkelingsprogramma 2007-2013 opnieuw (tijdelijk) opengesteld. Het budget vanuit POP-2 is bestemd voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van toeristische activiteiten en/of de instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed. Ook projecten die de leefkwaliteit op het platteland en/of de verscheidenheid van de plattelandseconomie bevorderen, komen in aanmerking. De sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen is gesteld op 23 mei 2014.

Klik hier voor meer informatie. 

 

> Lezing en expositie over Zeeuwse hoeves in Vlissingen

(19 februari 2014)
Op dinsdag 11 maart zal Gerard Smallegange tijdens de Boekenweek in de Bibliotheek Vlissingen een lezing geven over Zeeuwse hoeves. Tevens zal in dezelfde bibliotheek een foto-expositie te zien zijn van historische hoeves en erven. Deze expositie met de titel 'De Zeeuwse Hoeve' is gemaakt door Sylvia Wennekes en geeft een beeld van exterieurs en interieurs van historische boerderijen in het Zeeuwse landschap. De expositie is tijdens de Boekenweek gratis te bezichtigen.

Klik hier voor meer informatie.

 

> 'De Verhuizende Schuur' bij Film by the Sea

(16 september 2013)
Sinds de late zomer van 2012 wordt in Zaamslag de ontmanteling van een eeuwenoude landbouwschuur door een filmploeg vastgelegd. Marjan van den Bos, Theo Rietveld en Rinke Slump werden gegrepen door de schoonheid van de schuur én niet minder door de man achter de geplande verhuizing van de schuur naar ‘s-Gravenpolder, Sjaak Murre. Want zou het hem gaan lukken? Was het houten gebintwerk niet te zwaar aangetast door de houtworm en de boktor? En waren ontmanteling en vervoer als ‘bouwpakketje’ haalbaar? In de zon, maar ook vaak bij wind en regen én bij invallende duisternis werden alle fases van de ontmanteling vastgelegd. Het verhaal van een eeuwenoude schuur en van iemand die gelooft in zijn ideeën en zijn droom probeert te realiseren. Van de filmopnames en de interviews werd een documentaire gemaakt, genaamd ‘De Verhuizende Schuur’. Deze wordt momenteel vertoond bij Film by the Sea in Vlissingen (13-22 september). De documentaire duurt 55 minuten en zoomt in op het proces van ontmanteling van de schuur (uit circa 1750), alles geklaard door één persoon, Sjaak Murre. Maar ook worden anderen geïnterviewd, waaronder de (oorspronkelijke) mede-eigenaar van de schuur en de eigenaren van landbouwschuren met eenzelfde instandhoudingsproblematiek. De première van de documentaire, die plaatsvond op 15 september werd enthousiast ontvangen. Op zaterdag 21 september zal ‘De Verhuizende Schuur’ nogmaals vertoond worden. Klik hier voor meer informatie.

 

> Uitreiking Erftrofee 2013

(10 september 2013)
De uitreiking van de Erftrofee 2013 zal plaatsvinden op woensdag 18 september op boerderij 't Hof Acht is meer dan duizend in Ovezande. Dit jaar zal de trofee worden uitgereikt aan de eigenaren van drie boerderijen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) in Goes: 0113-230936.

 

> Symposium over geslaagde voorbeelden van agrarische nieuwbouw 

(13 augustus 2013)
In het kader van het Jaar van de Boerderij 2013 organiseert de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) op donderdagmiddag 19 september het symposium "Geslaagde (?) voorbeelden". Met dit symposium wil de BSZ niet alleen aandacht vragen voor de bestaande karakteristieke Zeeuwse boerderijen, maar ook voor het aanzicht van nieuw te bouwen boerderijen in het buitengebied van Zeeland. De BSZ nodigt voor het symposium graag bestuurders en medewerkers van de provincie en de Zeeuwse gemeenten, alsmede architecten en (staal-)bouwers uit om tijdens dit symposium samen na te denken over de agrarische bebouwing op het Zeeuwse platteland.

Locatie: Restaurant/partycentrum Landlust, Landlustweg 1 te Nieuwdorp. 

Aanmelden kunt u tot 12 september, via e-mail (ja.pleijte@scez.nl) of telefonisch bij Jacquelien Pleijte (0118-670607), graag met vermelding van het aantal personen.

 

> Grote Boerderijen Boek verschenen

(19 juni 2013)
Op 28 mei heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Grote Boerderijenboek gepresenteerd. Dit omvangrijke overzichtswerk geeft een gevarieerd beeld van de Nederlandse boerderijen vroeger en nu. Verschillende typen en streekgebonden boerderijen komen aan bod. Ook is er aandacht voor bijgebouwen, interieurs, het werk van de boer en de boerin, de bewoners en de bezoekers en het dagelijks leven op de boerderij. Behalve de vele fraaie foto's uit verschillende bronnen zijn er interessante kaderteksten opgenomen die bouwhistorische, archeologische en historisch-landschappelijke aspecten van de boerderij belichten. Ook is er een reeks kunstwerken over boerderijen uit de Rijkscollectie in het boek opgenomen.

Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel of via http://www.boerderijboekwinkel.nl/.

 

> Boerderijexcursie naar Oost Zeeuws-Vlaanderen 

(5 juni 2013)
De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) organiseert op vrijdagmiddag 28 juni 2013 voor haar donateurs een boerderijexcursie naar Oost Zeeuws-Vlaanderen. Per bus zal een rondrit gemaakt worden langs verschillende monumentale boerderijen. Eveneens zal aandacht besteed worden aan het karakteristieke Oost Zeeuws-Vlaamse landschap.

Voor meer informatie, klik hier.

 

> Boerderijenexcursie Erfgoedvereniging Heemschut

(16 mei 2013)
De jaarlijks excursie van de provinciale heemschutcommissie Zeeland staat voor 2013 in het teken van het Jaar van de Boerderij. Op 1 juni 2013 zullen (niet) leden van Heemschut een bezoek brengen aan Zeeuws-Vlaanderen, landbouwgebied bij uitstek. Deze dag neemt de Zeeuwse gids en kenner bij uitstek van het boerenbedrijf, Gerard Smallegange, u mee naar (vaak) eeuwenoude boerderijen en vertelt hij niet alleen historisch of anekdotisch over de boerderij, maar ook over het werken en de sociale verhoudingen. Ook de zorg die hij (en velen met hem!) heeft over afbraak en desastreuze verloedering van het boerderijen- en ervenbestand komt aan de orde. Alle aspecten van de boerderijen krijgen een plek tijdens de tocht en het geheel is eigenlijk een lang pleidooi over het behoud van hoeves en erven in hun historische omgeving.

Klik hier voor meer informatie over deze excursie.

 

> Platform Agrarisch Erfgoed

(15 april 2013)
Op vrijdagmiddag 26 april 2013 zal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort het eerste Platform Agrarisch Erfgoed van dit jaar plaatsvinden. Thema voor deze middag zal zijn "Duurzaamheid en boerderijen". De doelgroep van de bijeenkomst wordt gevormd door vertegenwoordigers van boerderijenstichtingen, de Rijksdienst, de provincies, de provinciale erfgoedhuizen, de gemeenten, maar ook door architecten en bouwhistorici.

De Rijksdienst organiseert het Platform Agrarisch Erfgoed twee maal per jaar, in samenwerking met de gezamenlijke boerderijenstichtingen en Boerderij en Landschap. Voor meer informatie klik hier.

 

> Studiedag Herbestemming van historische boerderijen

(12 februari 2013)
Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) organiseert op 26 februari a.s. een studiedag met als onderwerp herbestemming van historische boerderijen. Deze studiedag is bedoeld voor mensen die beroepshalve en/of privé te maken hebben met historische boerderijen, ruimtelijke ordening, monumentenbehoud en herbestemming.

Klik hier voor de uitnodiging en het bijbehorende programma.

 

> Opening Jaar van de Boerderij 2013 in Hoeksche Waard

(17 januari 2013)
Voormalig minister van Landbouw Cees Veerman opent op dinsdag 22 januari a.s. het Jaar van de Boerderij 2013. De openingshandeling vindt plaats op museumboerderij Oost-Leeuwenstein in Heinenoord en valt samen met de start van de Verlichte Boerderijenroute door het westelijke deel van de Hoeksche Waard.

Het Jaar van de Boerderij 2013 is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) en de 16 regionale en provinciale boerderijenstichtingen in Nederland. De Verlichte Boerderijenroute wordt georganiseerd door de Boerderijenstichting Zuid-Holland en de Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard, in samenwerking met LTO-Noord afdeling Hoeksche Waard.

Klik hier voor meer info over de opening op 22 februari a.s. in Heinenoord en hier voor een directe link met de website van de AEN.

 

> Zeeuwse Erftrofee 2013

(12 december 2012)
Voor het behoud van het streekeigen karakter van het Zeeuwse platteland is de inzet van eigenaren van historische boerderijen onmisbaar. Erfinrichting en erfbebouwing zijn nu eenmaal beeldbepalend. Om streekeigenheid te bevorderen en te waarderen organiseren Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) de Erfgoedtrofee 2013.

Elk boerenerf met een streekeigen element kan meedingen naar deze trofee. Zowel eigenaren van historische erven als van modernere erven worden uitgenodigd te reageren. De jury zal op hoofdlijnen kijken naar:  

 • cultuurhistorische aspecten en streekeigen kenmerken 
 • het voorkomen van biodiversiteit (soorten en groene elementen) 
 • praktische bruikbaarheid voor de landbouw
 • de keuze voor de inrichting van erf en gebouwen, zoals het nu is.
 •  

  Klik hier voor meer informatie op de website van SLZ.

   

  > Tijdelijke openstelling plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-2)

  (16 oktober 2012)
  De provincie Zeeland heeft de Europese subsidieregeling voor het plattelands-ontwikkelingsprogramma 2007-2013 opnieuw (tijdelijk) opengesteld. Er is budget beschikbaar van € 580.000,-. De sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen is gesteld op 1 december 2012.

  Klik hier voor meer informatie. 

   

  > Donateursmiddag Boerderijenstichting Zeeland

  (8 februari 2012)
  Op 16 februari a.s. zal de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) voor haar donateurs een donateursmiddag verzorgen op rijksmonumentale boerderij Land en Zeezicht in Kamperland. Tijdens de bijeenkomst zal nader worden ingegaan op de toekomst van de BSZ, daarnaast zullen diverse sprekers presentaties houden over onderwerpen als onderhoud, restauratie en herbestemming van de historische erfbebouwing. Ook zal de restauratie en herbestemming van de gastlocatie toegelicht worden. Locatie: St. Felixweg 3 te Kamperland, inloop vanaf 13:00u.

  Klik hier voor meer informatie.

   

  > Aandacht voor verval Zeeuwse boerderijen bij Omroep Zeeland

  (18 januari 2012)
  Ook in Zeeland zullen steeds meer karakteristieke, cultuurhistorisch waardevolle boerderijen verdwijnen. Schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging liggen hier ten grondslag aan, maar ook de uitbreiding van nieuwbouwlocaties en infrastructurele werken. In de moderne agrarische bedrijfsvoering is de historische erfbebouwing vaak onpraktisch en kostbaar in onderhoud. Dit leidt vaak tot verval en uiteindelijk sloop. Dit valt te betreuren voor Zeeland als agrarische provincie; de Zeeuwse boerderij maakt deel uit van de Zeeuwse identiteit, waarbij vooral de grote Zeeuwse landbouwschuren bakens in het Zeeuwse landschap vormen. Het verdwijnen van de historische Zeeuwse boerderij zal niet alleen aan het hart gaan van de Zeeuwen zelf, maar ook van de toerist. Deze kan de streekeigen bebouwing van het Zeeuwse erf nu eenmaal beter waarderen dan de zoveelste boerderette met bijbehorende damwandloods. Omroep Zeeland maakte afgelopen dinsdag (17 januari) in Tholen een radio- en tv-uitzending over bovenstaande problematiek, dit in samenwerking met de SCEZ.

   

   

   

   

  Carolien Bierens, mede-eigenaar van de Kettinghoeve in Tholen, licht voor de camera van Omroep Zeeland de herbestemming van de historische schuur toe.

   

  Klik hier voor de directe link naar de tv-uitzending, klik hier voor de directe link naar de radio-uitzending.

   

  > Volgens Rijksdienst voor veel boerderijen geen toekomst

  (27 december 2011)
  Steeds meer karakteristieke en monumentale boerderijen zullen verdwijnen. Dat zegt Judith Toebast, boerderijdeskundige van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Om hoeveel boerderijen het zal gaan, kan ze nog niet zeggen. Maar dat het in de honderden zo niet duizenden zal lopen is zeker. Die stelling wordt ondersteund door de laatste cijfers van Alterra, het kennisinstituut van de Universiteit Wageningen, dat voorspelt dat in de nabije toekomst tussen de zeventien en negentienduizend boeren stoppen.

   

  > Nieuwe website voor Boerderijenstichting Zeeland

  (14 november 2011)
  Sinds woensdag 9 november jl. is de nieuwe website van de Boerderijenstichting Zeeland online: http://www.boerderijenstichtingzeeland.nl/.

   

  > Vierde Platform Agrarisch Erfgoed

  (15 augustus 2011)
  Op vrijdagmiddag 11 november 2011 zal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort het vierde Platform Agrarisch Erfgoed plaatsvinden. Thema voor deze middag zal zijn "Informatievoorziening van en over boerderijen". De nieuwe website in wording Agriwiki zal gepresenteerd worden, eveneens zal een presentatie over het uitgebreide foto- en tekeningenarchief van de voormalige Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek gegeven worden. De doelgroep van de bijeenkomst wordt gevormd door vertegenwoordigers van boerderijenstichtingen, de Rijksdienst, de provincies, de provinciale erfgoedhuizen, de gemeenten, maar ook door architecten en bouwhistorici.

  De Rijksdienst organiseert het Platform Agrarisch Erfgoed twee maal per jaar, in samenwerking met de gezamenlijke boerderijenstichtingen en Boerderij en Landschap. Voor meer informatie klik hier.

   

  > Grote belangstelling voor themamiddag BoerderijEnZeeland

  (16 mei 2011)
  De themamiddag van BoerderijEnZeeland is een groot succes geworden. Op 13 mei jl. kwamen op Hof Werendijke in Zoutelande ruim zeventig genodigden bijeen om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van agrarisch erfgoed. De sfeer op deze zonnige dag was laagdrempelig informeel en vooral gezellig.

  Primaire doelgroep van deze bijeenkomst waren boerderij-eigenaren en vrijwilligers op het gebied van agrarisch erfgoed. Gedurende de middag konden zij presentaties bijwonen, aan rondleidingen deelnemen en zich informeren door middel van de boerderijententoonstelling ‘Van Woonstalhuis tot Damwandloods’ en een vijftiental informatiestands. Belangrijk moment vormde de presentatie van de gids ‘De kleine historische elementen in Zeeland. Een gids voor instandhouding en herstel’ van Frans Rothuizen (voor meer informatie over deze gids, klik hier). ’s Morgens was gedurende een persmoment al een eerste exemplaar  van dit boekwerkje overhandigd aan Ben de Reu, de nieuwe gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Zeeland.  

   

  De themamiddag werd georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Boerderijenstichting Zeeland en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. In de presentaties kwam vooral de wenselijkheid, maar ook de noodzaak tot samenwerking tussen de deelnemende stichtingen tot uiting; nu de culturele sector in zwaar weer verkeert is het belangrijk om elkaar aan te vullen en te versterken, daar waar mogelijk. Iedere organisatie heeft nu eenmaal haar eigen specifieke kennis en deskundigheid in huis. Het slim inzetten hiervan zal het agrarisch erfgoed in Zeeland in de nabije toekomst zeker ten goede komen, ook in tijden van bezuinigingen.

   

  > Kennis- en ontmoetingsdag BoerderijEnZeeland 

  (26 april 2011)
  Op vrijdagmiddag 13 mei a.s. organiseren Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland een themamiddag voor boerderijeigenaren en actieve vrijwilligers op het gebied van cultuurhistorie. Gedurende de middag zullen presentaties en excursies gegevens worden. Ook zullen er een aantal infostands aanwezig zijn. De locatie is Hof Werendijke in Zoutelande. Voor meer informatie kunt u hier de ingesloten pfd downloaden.

   

  > Cursus 'Streekeigen boerderij & erf' in Zeeuws-Vlaanderen 

  (18 maart 2011)
  Dit voorjaar organiseert Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) in Zeeuws-Vlaanderen de cursus 'Streekeigen boerderij & erf'. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor eigenaars van een (boeren)erf in Zeeland. Maar ook geïnteresseerden in Zeeuwse erven zijn van harte welkom. In de cursus komen verschillende aspecten van het Zeeuwse erf (inclusief erfbebebouwing) aan de orde, zoals vormgeving, functie, inrichting en onderhoud. Met behulp van de opgedane kennis kunnen eigenaars tijdens de cursus een plan maken voor de (her)inrichting van hun eigen erf.

  De eerste cursusavond is op donderdag 31 maart a.s. in Dorpshuis Hoek, Molenplein 3 in Hoek. De cursus begint om 19.00u. en eindigt om 22.00u.

  Voor de cursus 'Streekeigen boerderij & erf' in Zeeuws-Vlaanderen kunt u contact opnemen met Sylvia Tuinder, Tel. 0113-230936 of Mob. 06-21574896. Klik hier voor meer informatie over deze cursus.  

   

  > Run op Brim-subsidieregeling

  (20 januari 2011)
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort heeft meegedeeld dat ze al veel aanvragen voor een Brim-subsidie heeft binnengekregen. Alleen al op de eerste dag van de indieningsperiode, zaterdag 15 januari jl., kwamen bijna 2.000 aanvragen binnen. De zogenaamde Brim-subsidie (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) is bedoeld voor onderhoud aan en restauratie van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn (bijv. boerderijen, molens, kerken en parken).

  Vanwege de overweldigende belangstelling en grote aantallen aanvragen op de eerste dag verwacht de Rijksdienst dat het budget voor Brim-subsidie voor 2011 snel uitgeput zal zijn. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst: http://www.cultureelerfgoed.nl/.

   

  > Brochure over beheer van historische boerderijen

  (6 januari 2011)
  Steeds meer historische boerderijen verliezen hun oorspronkelijke agrarische functie en hebben alleen toekomst als ze een nieuwe functie krijgen. Deze herbestemming vraagt vaak om een ingrijpende verbouwing en daarmee om maatwerk. Om de boerderij-, maar ook de monumentenambtenaar enige hand-vatten te bieden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed recentelijk een brochure uitgegeven. Hierin wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen, zoals: 'Welke stappen moet een eigenaar zetten om een goed verbouwingsplan te maken?' en 'Wat kunnen gemeenten doen om de ontwikkeling en herbestemming van agrarisch erfgoed te ondersteunen?'.

  De brochure, met tal van praktijkvoorbeelden en een overzicht van wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden en nuttige adressen, is een aanrader voor iedereen die professioneel of als eigenaar betrokken is bij de verbouwing en herbestemming van historische boerderijen. De brochure met de titel 'Een toekomst voor boerderijen' is te bestellen via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort (http://www.cultureelerfgoed.nl/).

   

  Klik hier voor een directe link naar het bestelformulier. 

   

  > Loket Vitaal Platteland Zeeland tijdelijk gesloten

  (8 november 2010)
  Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft op 26 oktober jl. besloten om het loket Vitaal Platteland Zeeland vanaf 20 oktober jl. tijdelijk te sluiten. Het loket dient onder meer voor de ontvangst, behandeling en beoordeling van subsidieaanvragen voor het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, POP2. Ook eigenaren van historische boerderijen kunnen voor deze subsidieregeling in aanmerking komen. Het loket wordt tijdelijk gesloten omdat door het grote aantal aanvragen de limiet van het budget vroegtijdig bereikt zal worden.

  De reeds ingediende projectvoorstellen van voor 20 oktober jl. zullen nog worden behandeld en afgewikkeld. Hierbij zal ruime aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre er een nadere selectie en prioritering moet plaatsvinden van de bijna 40 initiatieven die nu nog in de pijplijn zitten.

   

  > Themamiddag historische landbouwschuren

  (16 september 2010)
  Op 15 september jl. organiseerde de SCEZ op boerderij Land en Zeezicht in Kamperland een themamiddag over de instandhouding van historische landbouwschuren. De themamiddag was vooral bedoeld voor de Zeeuwse monumentenambtenaren. Juist de gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het behoud van cultuurhistorisch waardevolle landbouwschuren. Veel van deze schuren verdwijnen onnodig uit het Zeeuwse landschap, mede doordat boerderij-eigenaren onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor behoud en herbestemming.

  Het is onder andere aan de gemeenten om deze eigenaren zo goed mogelijk te informeren en te stimuleren, dit met het oog op langdurig behoud. Ondersteuning zou kunnen plaatsvinden in natura (aanbieden van faciliteiten, het verstrekken van hulp en advies), als door het verlenen van financiële bijstand (onkostenvergoeding of subsidieverstrekking).

  Beleidsmatig kan binnen gemeenten bescherming zoveel mogelijk geborgd worden binnen de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg. De aanwezige monumentenambtenaren onderschreven het belang hiervan, maar de meesten benadrukten dat binnen de eigen gemeente, zeker met de huidige bezuinigingsplannen, weinig draagvlak hiertoe bestaat. De ambtenaren waren desalniettemin positief over de themamiddag en gaven aan een vervolg ervan voor de nadere uitwerking van de problematiek toe te juichen.

   

   

   


     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

  De laatste website aanpassingen hebben op 10 oktober 2019 plaatsgevonden.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

  BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
  ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.