Uitgelicht

 

 

Regisseur op de dorsvloer! 

Een pilotstudie naar de toekomst voor historische landbouwschuren in Zeeland

Aanleiding onderzoek
De problematiek van leegstand en de bijbehorende uitdaging van een goed hergebruik of duurzame herbestemming van agrarisch erfgoed is al langer bekend. Vooral sinds 2003 Jaar van de Boerderij heeft deze problematiek veel aandacht gekregen. Toch is de verschraling van het Zeeuwse landschap, met name door verval en afbraak van karakteristieke landbouwschuren, de afgelopen jaren niet tot een stoppen gebracht. Er gaan, ondanks soms goede bedoelingen voor behoud en herstel, nog veel dingen mis. Om een beter inzicht te krijgen in het hoe en waarom hebben de stichting Dorp, Stad en Land (DSL) en de SCEZ in 2013 een pilotstudie uitgevoerd. De provincie Zeeland maakte met een financiële bijdrage deze pilotstudie mede mogelijk.

 

Werkwijze
In de pilotstudie zijn vooral de schuureigenaren centraal gesteld. Wat leeft bij hen? Hoe zien zij de toekomst van hun oude schuren? Wat weten, willen en kunnen ze zelf om verval en/of sloop tegen te gaan? In zogenaamde keukentafelgesprekken zijn vragen, angsten, en ideeën van schuureigenaren geïnventariseerd en gewogen. Wat is wenselijk, haalbaar en realiseerbaar? Wie kan bij het proces meerwaarde toevoegen en wat zijn de verschillende rollen van de betrokkenen?

Kerngedachte van deze werkwijze is dat de eigenaar geholpen wordt om zichzelf te helpen. Een aanpak die afwijkt van de meest voorkomende praktijk waarin de eigenaar patiënt is te midden van een kring hulpverleners.

Voor de pilotstudie werden vijf historische landbouwschuren onderzocht op Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen. Deze schuren vertegenwoordig(d)en in grootte, ligging en vraagstelling elk een ander aspect van de problematiek. Diverse onderwerpen komen in de studie aan bod, zoals mogelijkheden voor agrarisch hergebruik en herbestemming, sloop en reconstructie, sloop en herbouw elders en sloop met behoud van historisch materiaal. In de beschrijving van de casussen staan de wensen en ideeën van de eigenaren én de mogelijkheden voor behoud omschreven. Daarnaast zijn de schuren in tekst en tekening zorgvuldig gedocumenteerd.

 

Conclusies pilotstudie
Uit dit onderzoek uit 2013 is duidelijk geworden dat er veel deskundigheid bij de betrokken partijen aanwezig is, maar dat deze onvoldoende gedeeld en toegepast wordt. Hierdoor lukt het vaak niet om goede en tijdige oplossingen te vinden. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er een regionale regie moet komen, die schuureigenaren en betrokken overheden helpt om hergebruik of herbestemming mogelijk te maken. Deze regierol moet gevoerd worden vanuit de vraag en de locatie: dus op de dorsvloer en niet of afstand op een onbereikbaar of door betrokkenen niet begrepen niveau. De regisseur verbindt alle regionaal betrokkenen (schuureigenaren, erfgoedorganisaties, overheden, (restuaratie)aannemers en architecten) naar aanleiding van de specifieke vraag in een effectief en doelgericht verband.

 

De pilotstudie ‘Regisseur op de dorsvloer! Een toekomst voor historische Zeeuwse landbouwschuren’ is geïnitieerd en uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van stichting Dorp, Stad en Land en SCEZ en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Zeeland en eigen inzet van Dorp, Stad en Land en de SCEZ. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marinus van Dintel (SCEZ).

 

U kunt het rapport downloaden door hier te klikken.

 

 

 

 

> Jaar van de Boerderij 2013

(14 maart 2013)
Tien jaar na ‘2003 Jaar van de Boerderij' vraagt de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) met ‘Jaar van de Boerderij 2013’ opnieuw aandacht gevraagd voor de grote rijkdom aan agrarisch erfgoed die er in Nederland (nog) te vinden is. Het themajaar is geen overbodige luxe, want wederom is er grote zorg over de achteruitgang van het bestand aan historische boerderijen. Te veel boerderijen verdwijnen, terwijl ze zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het (veranderende) landschap en de regionale identiteit van het landelijk gebied.

Vanaf 2003 is het erfgoedbeleid en het beleid voor het landelijk gebied sterk veranderd. De huidige financiële en economische crisis vraagt om nieuwe oplossingen en biedt tevens nieuwe mogelijkheden. Natuur en monumenten worden anders beleefd en identiteit heeft een andere lading gekregen. Agrarisch erfgoed heeft met dergelijke ontwikkelingen te maken, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor hergebruik en herbestemming.

Daarom organiseert de AEN in samenwerking met de provinciale en regionale boerderijenstichtingen het Jaar van de Boerderij 2013. Gedurende het jaar vinden verspreid over het land diverse activiteiten plaats. Deze activiteiten richten zich in eerste instantie op de boerderijeigenaren, maar daarnaast ook op specialisten, beleidsmakers en het grote publiek. Een breed scala aan onderwerpen zal tijdens de activiteiten aan de orde komen, zoals bouwhistorie, functieverandering, restauratietechnieken, regelgeving en erfbeplanting.   

Op provinciaal en regionaal niveau zullen de activiteiten vooral door de bij de AEN aangesloten boerderijenstichtingen georganiseerd en gecoördineerd worden, al dan niet in samenwerking met gerelateerde organisaties zoals de provinciale/regionale organisaties van Landschapsbeheer Nederland en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland en de provinciale erfgoedhuizen. In Zeeland zullen met name de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ), Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en de SCEZ bij de activiteiten rondom het Jaar van de Boerderij 2013 betrokken zijn.

 

 

 

 

 

   
       
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

De laatste website aanpassingen hebben op 10 oktober 2019 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.